Skaff deg bensinkort med lavest mulig renter

Skaff deg bensinkort med lavest mulig renter

Rentene for kreditten i et bensinkort er ikke viktige så lenge du bruker kortet smart. Men, det er ikke alltid vi har mulighet til å betale kreditten før rentefritaket er over. Derfor lønner det seg å også se på rentebetingelsene når du velger kort, og ikke bare fordelsprogrammet og drivstoffrabatten. Her er alt du trenger å vite om dette temaet.


annonse

Hvorfor er rentene høye på et kredittkort?

Kreditten du får i kortet er det samme som et usikret lån. Det vil si at kredittyteren ikke har pantesikring som kan omsettes for å dekke eventuell gjeld du har til dem. I tillegg har du ingen fast betalingsplan for benyttet kreditt, men må i stedet betale tilbake et minimumsbeløp for de lånte pengene.

Teoretisk sett innebærer disse momentene en betydelig risiko for kredittselskapet. Risikoen kompenseres til dels med mye høyere renter enn lån der det ligger en pantesikring i bunn, for eksempel bil- og boliglån.

Ingen individuell rentefastsettelse på bensinkort

Du har kanskje fått med deg at rene usikrede lån har renter som varierer fra kunde til kunde, selv om begge bruker samme bank. Dette er fordi bankene fastsetter rentetilbudene basert på søkerens kredittscore, der god score gir de laveste rentene. Rentene på et bensinkort er i stedet faste, uavhengig av hvem som søker, og uavhengig av søkerens kredittscore.

Kredittscoren er imidlertid fortsatt viktig også i denne sammenhengen. Den forteller kredittselskapet om det innebærer økt risiko på gi deg kreditt. Anses risikoen som for høy, får du normalt avslag på søknaden din om bensinkort.

Hvilke renter er vanlige?

Per i dag er det mulig å finne kredittkort med renter nede i omtrent 15%. Disse kortene har imidlertid sjelden spesielt attraktive fordelsprogram med drivstoffrabatt. De kan i tillegg kreve årsavgift, eller at du har konto i spesifikke banker. Det normale rentenivået for de fleste kort ligger rundt 23% til 25%, men det finnes også kort med renter på godt over 30%.

Forskjellen på effektiv og nominell rente

Effektiv rente er nominelle renter pluss alle gebyrer. De aller fleste bensinkort og kredittkort er bortimot gebyrfrie, så lenge du ikke bruker de til kontantuttak (les nedenfor om når renter beregnes). Rentene som oppgis for de forskjellige kortene er normalt den nominelle, det vil si uten eventuelle gebyrer. Bruker du kortet gebyrfritt, og kortet ikke har årsavgift, vil den nominelle renten være den samme som den effektive.

Effektive renter blir imidlertid langt viktigere når du skylder kredittselskapet penger over lengre tid. Ved lang nedbetalingstid vil du betale renters renter, og sannsynligvis en del gebyr for fakturering og eventuelle purringer. Totalt vil dette kunne bli betydelig høyere enn de oppgitte nominelle rentene.

Når beregnes det renter?

Bruker du bensinkortet til å betale for varer og tjenester som drivstoff, mat, flyreiser og så videre, belastes du ikke for renter før det har gått en viss tid. Den rentefrie perioden varierer mellom kortselskapene, men er aldri lavere enn 45 dager. I disse dagene har du teknisk sett et rentefritt lån for all benyttet kreditt. Betaler du imidlertid regninga senere, eller kun deler av den, vil renter bli beregnet for hver dag av det resterende beløpet.

Bruker du kortet til å skaffe deg kontanter, betale på Posten (inklusive Post i butikk), eller til å betale regninger, får du ikke dra nytte av den rentefrie perioden. Rentene begynner i stedet å løpe fra transaksjonsdatoen.

Lave renter viktig om du har ubetalt kreditt

Fordi rentene er høye kan ubetalt kreditt bli dyr etter hvert. Dette avhenger selvsagt av hvor raskt du betaler, og kredittsummen du har brukt. Folk som er noen dager for sene pådrar seg nok ikke mange problemer eller ekstra kostnader. Det er de som har høy kredittgjeld over lengre tid som sliter. Derfor er rentene en av flere viktige momenter som bør vurderes når du skal velge nytt kredittkort eller bensinkort.

Slik bruker du bensinkortet kostnadsfritt

Lave renter på et bensinkort er mest viktig for de som ikke betaler for brukt kreditt før rentefritaket er omme. Har du som må å unngå unødvendige kostnader i sin helhet, kan du følge denne oppsummeringen:

  • Bruk kortet kun til kjøp av varer og tjenester
  • Unngå kontantuttak, kjøp på Posten og regningsbetaling med kortet
  • Betal alltid hele den benyttede kreditten innen utløp av rentefri periode
  • Velg kort som ikke har årsavgift
  • Velg kort som ikke har gebyr for varekjøp

Disse huskereglene er kortversjonen av det som ofte kalles ”smart kortbruk”. Les mer om dette her.

Bensinkort med gunstige rentebetingelser

Hvilket kort som passer til dine behov beror ikke bare på rentene, men også fordelene du får med i kortet. Det kan likevel bli en fordel å velge et kort med lavest mulig renter, så lenge kortet ellers egner seg. Her er tre kredittkort som har konkurransedyktige renter, og der kortene også inneholder drivstoffrabatt.

Ikano Visa – nominelle renter per år er 20,28%, og du får en rentefri betalingsutsettelse på 50 dager. Kortet er gebyrfritt så lenge du unngår kontantuttakene. Drivstoffrabatten er fast på 1% uansett hvor i verden du fyller opp tanken (stasjonen må være tilknyttet Visa-nettverket). I tillegg kan du få cashback på drivstoff i henhold til fordelsprogrammets betingelser.

365 Direkte – nominelle renter er 21,40% per år, med en rentefri betalingsutsettelse på 45 dager. Kortet er gebyrfritt for varekjøp, og har ingen årsavgift. Du får 34 øre i rabatt per liter drivstoff på Esso-stasjoner i Norge, i tillegg til 3,65% cashback etter egne regler og betingelser. Fyller du drivstoff hos andre kjeder er cashback 2%.

SØK OM 365PRIVAT BENSINKORT HER

Eff. rente 25,53%, 15.000 kr o/12 mnd. Tot. 16.930 kr.
annonselenke

Flexi Visa – nominelle renter er 21,50%. Rentefri betalingsutsettelse er 50 dager, og kortet er gebyrfritt for all normal bruk unntatt kontantuttak. Drivstoffrabatten er bakt inn i fordelsprogrammet, der du selv velger kategori for opparbeiding av bonus. Du får 4% i cashback, begrenset oppad til 2 000 kroner per år.

SØK OM FLEXI VISA BENSINKORT HER

Eff.rente 24,6 %, kr 35 000 o/12 mnd. Kostnad kr 4 349. Totalt kr 39 349.
annonselenke

Copyright ©. Alle rettigheter er reservert. Drivstoffkort.com