Krav for å få kredittkort og drivstoffkort

Krav for å få kredittkort og drivstoffkort

Det er faktisk vanligere å få avslag på søknader om kredittkort eller drivstoffkort, enn det er å få aksept. Her følger kredittytere både Finanstilsynets og sine egne interne retningslinjer. Nedenfor kan du lese om hvilke krav som stilles, og hvordan kredittselskapene avgjør søknaden din.


annonse

Betalingsanmerkning det mest avgjørende

Ubetalte krav, regninger og avdrag på lån eller andre kredittformer kan føre til en registrering av en betalingsanmerkning. Registrering foretas av kreditor hos kredittopplysningsbyråene. Reglene tilsier at dette kan gjøres 30 dager etter at kreditor iverksetter rettslige skritt for å inndrive gjelden. Når personen med anmerkningen så søker om kredittkort eller drivstoffkort, vil kredittsjekken vise det uoppgjorte forholdet. Fra kredittselskapets ståsted er dette et varsel om at å yte kreditt til denne personen innebærer økt risiko for mislighold. Derfor får man automatisk avslag på søknaden.

Personer som ikke har anmerkninger vil få søknaden om kredittkort vurdert i forhold til alder, inntekt, gjeld og betalingsevne.

Aldersgrense for å få kredittkort

Noen kredittselskap tilbyr kort til alle som er over 18 år mens andre kan ha aldersgrense opp til 25 år. Imidlertid er det ingen selvfølge at søknaden innvilges selv om søkeren er myndig. En av utfordringene er at unge personer har kort eller ingen betalingshistorikk. Historikken forteller om hvorvidt personen betaler regninger i tide, mottar purringer, eller om tidligere krav er gått til inkasso. Er du for eksempel 45 år vil kredittopplysningsbyråene sannsynligvis ha et godt grunnlag når de vurderer kredittverdigheten din. Er du 18 år har de lite eller ingen grunnlag, rett og slett fordi du neppe har rukket å betale så mange regninger. Dette vil innvirke på totalvurderingen kredittselskapet foretar når du søker.

Krav til inntekt

Kredittselskapene opplyser om hva deres minstegrenser for inntekt er på nettsidene sine. Variasjonen her er fra 150 000 kroner, opp til 250 00 kroner i brutto årsinntekt. Igjen er det ingen automatikk i å få kortet selv om både minstekrav til alder og inntekt er oppfylt. Betalingshistorikken og søkerens gjeld vil innvirke på avgjørelsen. Har søkeren for eksempel 250 000 kroner i årsinntekt, men har kostnader til lån og livsopphold som spiser opp det meste av inntekten, kan det bli vanskelig å overholde nye betalingsforpliktelser i en eventuell kreditt.

På dette punktet kom det nylig innskjerpelser fra myndighetene.

Nye forskrifter i 2017

I 2017 påla Finanstilsynet banker og kredittselskaper nye retningslinjer for lån og kreditter. Et sentralt punkt er at den samlede gjelden ikke kan overstige fem ganger brutto årsinntekt. Har du høyere gjeld enn dette skal du normalt få avslag på søknaden om nytt kredittkort. Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Retningslinjene sier også at kravet ikke gjelder for kredittrammer på inntil 25 000 kroner, såfremt den som søker ikke har et kredittkort fra før.

Konsekvensene av dette er blant annet at søkeren kan skaffe seg kort (med kredittgrense under 25 000 kroner), selv om gjelden er for høy i forhold til inntekt. Det blir imidlertid langt vanskeligere å skaffe seg flere kort.

Kredittrammen kan bli redusert

Kredittselskapene foretar en helhetsvurdering av alle de nevnte faktorene. Det er mange tilfeller der søkeren oppfyller alle kravene, men der helheten tilsier at han eller hun er helt på grensen. Ofte blir søkeren da tilbudt en lavere kredittramme enn den det opprinnelig ble søkt om. Dette er spesielt vanlig for unge søkere. Kortholderen kan senere be om å få økt kredittrammen, dersom det er behov for det. Som regel forutsettes det at den økonomiske situasjonen har forbedret seg, og at alle betalingsforpliktelser er oppfylt underveis.

Copyright ©. Alle rettigheter er reservert. Drivstoffkort.com