Endring av kredittgrensen på et bensinkort

Endring av kredittgrensen på et bensinkort

Kredittgrensen på et bensinkort er den maksimale summen du kan låne til en hver tid. Denne summen kan det bli aktuelt å øke eller redusere, ettersom behovet ditt endrer seg. Her er alt du trenger å vite om kredittgrensen hvordan den kan endres.


annonse

Disponibel saldo og kredittgrense

Kredittgrensen er ikke det samme som den disponible saldoen du har i kortet. Saldoen forteller deg hvor mye du har tilgjengelig til enhver tid, mens grensen er det maksimale beløpet du kan låne av kredittselskapet. Lånet fornyer seg hver gang du betaler tilbake hele eller deler av den benyttede kreditten.

Om du for eksempel har en kredittgrense på 50 000 kroner, for så å kjøpe noe med kortet som koster 5 000 kroner, gjenstår det da 45 000 kroner i tilgjengelig kreditt. Dette er således den disponible saldoen. Det øyeblikket du betaler hele kreditten tilbake er den disponible saldoen igjen 50 000 kroner. Betaler du halvparten, altså 2 500 kroner, har du følgelig 47 500 kroner disponibelt.

Slik fastsettes kredittgrensen din

Når du sender en søknad om å få bensinkort foretar kredittselskapet en såkalt kredittvurdering. Så lenge denne er god nok vil du bli tilbudt kortet. Det er ikke dermed sagt at du får den grensen som selskapet skilter med på nettsidene sine. Dersom kredittgrensen oppgis til 100 000 kroner, menes det at dette er det øvre beløpet du kan skylde kredittselskapet. Kredittgrensen du tilbys kan godt bli lavere, basert på en totalvurdering av betalingsevnen din.

Noen banker gir automatisk økning

Per i dag er det flere banker som gir automatisk økning av enkelte kunders kredittgrenser. Dette har kundene i så fall samtykket til når de søkte om kortet. Banken foretar som oftest en ny kredittvurdering før de gjennomfører økningen. Årsaken til praksisen, i de bankene som har den, er at de først tildeler en lavere kredittgrense enn hva kundene kanskje kvalifiserer til. Deretter økes rammen ettersom kunden viser seg å være betalingsdyktig. Kredittgrensen kan også bli redusert dersom banken mener den er for høy i forhold til økonomien din, men dette skjer ikke spesielt ofte.

Vanlig praksis for økning av kredittgrense

Den vanlige praksisen er at kundene selv søker om å få økt kredittgrensen. Dette gjøres normalt i nettbankløsningen som fulgte med kortet. Der ser du hvilken kredittgrense du har i dag, og justerer selv til det ønskede beløpet. Når du bekrefter endringen i nettbanken, sendes dette som en søknad til banken. De vil da foreta den samme prosessen som da du søkte om bensinkortet opprinnelig. Det vil si full kredittvurdering, og fastsettelse av ny kredittgrense basert på gjeldende retningslinjer. I noen banker, og for noen korttyper, kan det hende at søknader om endringer må sendes manuelt til kredittselskapets kundesenter.

Du kan selv redusere kredittgrensen

Alle med bensinkort kan enkelt redusere kredittgrensen på egenhånd i nettbanken. Her kreves det ingen ny kredittvurdering fra bankens side. Redusering er faktisk langt vanligere enn søknader om økning. Folk opplever for eksempel at den tilgjengelige kreditten er for fristende til å spise av når de trenger penger, og pådrar seg dermed økte utgifter som de kanskje sliter med å holde under kontroll. Å redusere kredittgrensen er da et fornuftig valg. En lav kredittgrense reduserer også risikoen for store tap dersom kredittkortnummeret eller selve kortet blir stjålet.

Periodevis vurdering av kredittgrenser

Når du signerer en avtale for betalingskort med kreditt samtykker du til at kredittyteren foretar en løpende vurdering av kreditten du har tilgjengelig. Får du for eksempel svakere økonomi som følge av økt gjeld eller lavere inntekt, har kredittselskapet rett til å redusere kredittgrensen. Selskapet vil naturligvis opplyse deg hvis så blir tilfelle.

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet

I fjor (1. oktober 2017) innførte Finanstilsynet flere innstramminger i forbindelse med usikrede lån og kreditter. En del av innstrammingene er at kredittytere har økt plikt til å vurdere kredittsøknader strengere, samt at de må følge opp låntakerne bedre. Når det gjelder kredittgrensen på et bensinkort vil dette i praksis si at det ikke er like enkelt lenger å få økt rammen.

Unntaket fra denne regelen er dersom kredittrammen ikke overstiger 25 000 kroner. I så fall er ikke bankene pålagte å vurdere søkerens betjeningsevne og gjeldsgrad. Imidlertid forutsettes det at du da har kun ett kredittkort. Med andre ord vil du sannsynligvis enkelt kunne få økt kredittgrensen i kortet fra for eksempel 10 000 til 20 000 kroner. Søker du om å få den økt til 30 000 kroner, vil banken gjennomføre en grundigere vurdering.

Kredittgrensen beregnes ut i fra total gjeld

Reglene sier nå at din totale gjeld ikke kan overstige fem ganger din årlige brutto inntekt. Eier du et bensinkort, og din totale gjeld er tett opp under grensa, vil du sannsynligvis få avslag på søknaden om økt kredittgrense. Er for eksempel den nåværende kredittgrensen på 50 000 kroner, regnes dette som et lån på tilsvarende sum, selv om du ikke bruker opp kreditten.

Er kredittgrensen viktig for deg?

Det er store forskjeller på brukere av bensinkort. For noen er behovet å ha kun noen få tusenlapper tilgjengelig til ferier, netthandel, og for å skaffe seg billigere drivstoff. Andre bruker kortene svært aktivt, og har behov for høye kredittgrenser. Kredittkort som brukes i jobbsammenheng krever vanligvis høye kredittgrenser. Hvilket kort du bør søke om har derfor også sammenheng med grensene hvert enkelt kredittselskap opererer med.

I vår oversikt ser du enkelt den maksimale kredittgrensen for hvert enkelt kort, samt rentebetingelser, drivstoffrabatter og øvrige fordeler du får i kortet.

Copyright ©. Alle rettigheter er reservert. Drivstoffkort.com